Fitness

Modny fitness

Zarabiaj na tym, co lubisz robić

Moda na zdrowy styl życia to również większa promocja różnego rodzaju aktywności fizycznych. Można wykorzystać swoją dobrą kondycję i wiedzę na temat układu ruchu, żeby zostać instruktorem fitness. Osoby zajmujące się koordynowaniem zajęć dla innych ludzi muszą mieć także pewne doświadczenie, nie jest to więc coś, co zaczyna się nagle i od razu odnosi sukces. Odpowiednie przygotowanie natomiast gwarantuje nie tylko lepsze rezultaty, ale także stale zwiększające się grono klientów. Praca instruktora przeważnie wiąże się z prowadzeniem zajęć w wybranym punkcie w okolicy – często są to jakieś centra czy siłownie, dysponujące odpowiednim wyposażeniem i oczywiście powierzchnią dla ćwiczących. Można jednak pójść o krok dalej i podejmować się indywidualnych zleceń, na przykład zostać osobistym trenerem osoby, która chce zgubić zbędne kilogramy.

Pomocny internet

Istnieje jeszcze kilka metod wykorzystania swojej wiedzy na temat fitness przy pomocy internetu. Wystarczy na przykład wyposażyć się w odpowiedni lokal (wystarczy fragment lokalu z mniej więcej uporządkowanym otoczeniem) i zacząć nagrywać filmy instruktarzowe z ćwiczeniami dla różnych grup odbiorców. Jest to obecnie bardzo modne i chętnie oglądane, najlepsze osoby mogą liczyć na duże zainteresowanie widzów. Oczywiście warto się postarać i nagrywać rzetelny, wartościowy materiał. Inna możliwość to układanie planów ćwiczeń dla osób chcących schudnąć, wypracować mięśnie itd. z wykorzystaniem internetu – pozwala to na pominięcie odległości i pozyskanie klientów naprawdę zainteresowanych usługą.

Biznes w Polsce

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.

► Co załatwisz zakładając firmę online na Biznes.gov.pl

 • zgłosisz adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • zgłosisz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • zgłosisz dodatkowe stałe miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

2 Komentarze do “Modny fitness

 1. W mojej miejscowości brakuje zwykłej siłowni, a młodzi nie mają co robić. Bardzo ucieszyłbym się choćby z jakiegoś klubu, niekoniecznie fitness, ale na pewno kobiety korzystałyby z niego.

 2. Dobrze wcześniej skończyć jakieś studia albo chociaż kurs, bo obecnie wszyscy są ekspertami od wszystkiego, a później okazuje się, że gość nawet szkoły nie skończył…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *